Copyright år i sidfoten

I stort sett alla WordPress hemsidor står det något om copyright, årtal och att hemsidan är gjord med WordPress. Årtalet brukar i många teman stå som vanlig text vilket innebär att årtalet inte uppdateras om inte du själv gör det, vilket man ofta glömmer. Det finns så klart några enkla lösningar på detta.

Script

Ett enkelt sätt är att använda nedanstående kod i sidfoten så uppdateras året automatiskt. Detta fungerar i de flesta teman som tillåter att man lägger till script själv.

Nuvarande år

 <script>document.write(new Date().getFullYear())</script> 

Flera årtal

Använd nedanstående för att lägga till flera årtal

2017<script>new Date().getFullYear()>2017&&document.write("-"+new ate().getFullYear());</script>

PHP

Om du har möjligheten och känner dig bekväm med att ändra i WordPress filer så är PHP kraftfullare då du kan ändra stylingen med CSS.

Nuvarande år

Använd nedanstående kod för att visa det nuvarande året.

<?php echo date("Y"); ?>

Årtal

För att lägga till flera årtal som t ex 2017-(nuvarande år) använder du nedanstående kod.

<?php$fromYear = 2017; $fromYear = 2017; $thisYear = (int)date('Y'); echo $fromYear . (($fromYear != $thisYear) ? '-' . $thisYear : '');?>

Lägga till script i header och footer med tillägg

När man har en webbplats i WordPress så kommer man förr eller senare att behöva lägga till script i Header <head> eller Footer <footer>. Ofta är det koder från Google och främst Google Analytics.

Om du använder ett s k barntema (child theme) så är det enklast att lägga till scriptet i header.php med en ftp-klient som filezilla. Om du använder ett premium tema som Avada eller annan storsäljare från Themeforest så går det att lägga till koden via temat. I Avada hittar du koden under Advanced-> Code fields (Tracking etc.).

Om du använder ett vanligt gratis tema så behöver du istället använd tillägg för att lägga till koden. Jag har tidigare nämnt ett tillägg som heter My Custom Functions och den funkar här också vilket du kan läsa om nedan. Först något mycket enklare.

Head and Footer Scripts Inserter

Head and Footer Scripts Inserter är ett av flera tillägg som lägger till script i <Head> och <Footer>. Jag valde denna då den precis uppdaterats och över 20 000 använt den tidigare.

Det är inte svårare än att du tar ditt script likt den nedan från Google Analytics och går till Inställningar -> Script inserter och klistrar in scriptet i någon av rutorna.

<!-- Google Analytics -->
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
<!-- End Google Analytics -->

Klistra in scriptet och klicka på spara. Klart!

Lägg till script i WordPress

My Custom functions

Om du känner dig det minsta osäker ska du inte använda detta alternativet utan använd något av tilläggen ovan istället. Jag använder My custom functions för att slippa använda ytterligare ett plugin.

Nedan ser du en enkel kod där wp_head hook används för att lägga till scriptet mellan <head> taggarna. Kopiera koden och byt ut texten ”Lägg till ditt script här”.

function add_my_script() {
    echo 'Lägg till scriptet här';
}
// Add hook for front-end <head></head>
add_action('wp_head', 'add_my_script');

Gå sedan till inställningar->PHP inserter och klistra in koden och spara.

Lägga till script i header och footer med tillägg